نمایش خبر نمایش خبر

صبحگاه زبان در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یک

صبحگاه زبان در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یکبرگزاری صبحگاه زبان در دبستان دخترانه دو.ره اول ناحیه یک

به گزارش روابط عمومی، صبحگاه زبان در روز یکشنبه مورخ 6 اسفند با حضور مسئولین دفتر مرکزی، مدیران و والدین محترم دانش آموزان از ساعت 7:45 الی 8:45 برگزار گردید.

در این صبحگاه که تماما توسط دانش آموزان و با سرپرستی دبیران زبان این آموزشگاه و سرکار خانم جهان برگزار گردید برنامه های  مختلفی به شرح زیر به اجرا درآمد:

  • اجرای آهنگ خوشامدگویی
  • تلاون سوره ناس به سه زبان
  • اجرای 4 آهنگ توسط پایه های اول ، دوم و سوم
  • بازی TPR
  •  اجرای نمایش " کلاه فروش و میمون ها"
  • اجرای آهنگ " نرمش"
  • شعار مدرسه