صبحگاه زبان در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یک


برگزاری صبحگاه زبان در دبستان دخترانه دو.ره اول ناحیه یک

به گزارش روابط عمومی، صبحگاه زبان در روز یکشنبه مورخ 6 اسفند با حضور مسئولین دفتر مرکزی، مدیران و والدین محترم دانش آموزان از ساعت 7:45 الی 8:45 برگزار گردید.

در این صبحگاه که تماما توسط دانش آموزان و با سرپرستی دبیران زبان این آموزشگاه و سرکار خانم جهان برگزار گردید برنامه های  مختلفی به شرح زیر به اجرا درآمد:

  • اجرای آهنگ خوشامدگویی
  • تلاون سوره ناس به سه زبان
  • اجرای 4 آهنگ توسط پایه های اول ، دوم و سوم
  • بازی TPR
  •  اجرای نمایش " کلاه فروش و میمون ها"
  • اجرای آهنگ " نرمش"
  • شعار مدرسه