نمایش خبر نمایش خبر

صبحگاه زبان در پیش دبستانی ناحیه یک

صبحگاه زبان در پیش دبستانی ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، صبحگاه زبان در پیش دبستانی ناحیه یک در روز سه شنبه مورخ 18/02/97 با حضور مسئولین و خانواده های محترم برگزار گردید که برنامه های مختلفی از جمله تلاوت سوره کوثر به سه زبان (فارسی، عربی، انگیلسی)، بازی و آهنگ به اجرا در آمد.