صبحگاه زبان در پیش دبستانی ناحیه یک

صبحگاه زبان در پیش دبستانی ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، صبحگاه زبان در پیش دبستانی ناحیه یک در روز سه شنبه مورخ 18/02/97 با حضور مسئولین و خانواده های محترم برگزار گردید که برنامه های مختلفی از جمله تلاوت سوره کوثر به سه زبان (فارسی، عربی، انگیلسی)، بازی و آهنگ به اجرا در آمد.