نمایش خبر نمایش خبر

ضبط سرود پدر

ضبط سرود پدربه مناسبت میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر و برگزاری ویژه برنامه میلاد تا میلاد برنامه اجرای سرود توسط دانش آموزان دبستان پسرانه دوره اول ناحیه دو برگزار گردید.