نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عدم جذب نیرو در سال تحصیلی 94-93 در مجتمع آموزشی جوادالائمه

عدم جذب نیرو در سال تحصیلی 94-93 در مجتمع آموزشی جوادالائمهبنا به نظر و تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولین مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه(ع) در سال تحصیلی 94-93 هیچگونه جذب و استخدام نیروی آموزشی یا اداری صورت نخواهد پذیرفت.