نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علمی کاربردی جوادالائمه(ع)،بین مراکز آموزش عالی استان مقام دوم را کسب کرد

علمی کاربردی جوادالائمه(ع)،بین مراکز آموزش عالی استان مقام دوم را کسب کردر رتبه بندی کلی مراکز علمی کاربردی استان که توسط واحد استان صورت پذیرفت مرکز علمی کاربردی جوادالائمه(ع) یزد توانست مقام دوم استان را پس از مرکز علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی کسب نماید.

گفتنی است دربخش فارغ التحصیلان رتبه اول از آن مرکز جوادالائمه شد.