نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

علمی کاربردی جوادالائمه(ع)،بین مراکز آموزش عالی استان مقام دوم را کسب کرد


ر رتبه بندی کلی مراکز علمی کاربردی استان که توسط واحد استان صورت پذیرفت مرکز علمی کاربردی جوادالائمه(ع) یزد توانست مقام دوم استان را پس از مرکز علمی کاربردی ساختمان و شهرسازی کسب نماید.

گفتنی است دربخش فارغ التحصیلان رتبه اول از آن مرکز جوادالائمه شد.