نمایش خبر نمایش خبر

فستیوال عکس با همکاری مجتمع آموزشی و کمیسیون ملی یونسکو در یزد برگزار گردید

فستیوال عکس با همکاری مجتمع آموزشی و کمیسیون ملی یونسکو در یزد برگزار گردید    فستیوال عکس با موضوع میراث فرهنگی یزد وبا حضور17 نفر دانش آموزعکاس یزدی وتعدادی از مربیان برجسته این رشته با همکاری کمیسیون ملی یونسکودرایران وشرکت عکاسان حرفه ای کشورکره به مدت 6 روز برگزارشد.

دانش آموزان پس ازآموزش های لازم وهماهنگی با مربیان ضمن بازدید از آثارباستانی یزد ومیبد به عکس برداری پرداختند .هیئت داوران پس ازدریافت عکس ها آن ها را بررسی وارزشیابی کردند وازهرعکاس 18 عکس برای نمایشگاه برگزیدند این عکس ها با فرمهای مناسبی درنمایشگاه ارائه شد ومورد استقبال وبازدید دانش آموزان وفرهنگیان علاقه مند قرار گرفت.

همچنین 3 نفر ازدانش آموزان باعنوان برگزیده این جشنواره معرفی شدند واز یونسکو ومجتمع جوادالائمه جایزه دریافت کردند

بعلاوه همه شرکت کنندگان توانستند گواهینامه ویژه این فستیوال را دریافت نمایند.

لازم به ذکراست این نمایشگاه تا پایان شهریور ماه درسالن مشترک دبیرستان ومدرسه راهنمایی دخترانه جوادالائمه واقع درصفائیه یزد دایر می باشد.