نمایش خبر نمایش خبر

مانور زلزله

مانور زلزلهبه گزارش روابط عمومی، مانور زلزله به منظور بالا بردن سطح آگاهی و آموزش مهارت های عملی در مدارس حضرت جوادالائمه (ع) برگزار شد.