نمایش خبر نمایش خبر

مجتمع آموزشی میزبان دکتر عمو زاده خلیلی، نویسنده کودک و نوجوان بود

مجتمع آموزشی میزبان دکتر عمو زاده خلیلی، نویسنده کودک و نوجوان بودبه گزارش روابط عمومی، مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)، میزبان آقای دکتر فریدون عموزاده خلیلی، مدیر مسئول مجله چلچراغ و نویسنده حوزه کودک و نوجوان در روز چهارشنبه مورخ 04/01/98  در دبستان پسرانه دوره دوم ناحیه دو بود.

در این دیدار که در قالب سه کارگاه اموزش قصه نویسی برای دانش آموزان پایه های مختلف از ابتدایی تا دبیرستان و مدیران مدارس برگزار شد، مباحث مختلفی از جمله ایده پردازی و نحوه شکل گیری مراحل قصه مطرح گردید.