مدیر برنامه ریزی و نظارت موسسه جوادالائمه به سوی معبود شتافت

مدیر برنامه ریزی و نظارت موسسه جوادالائمه به سوی معبود شتافتشادروان محمد غفوری مدیر برنامه ریزی و نظارت و عضو هیأت امناء موسسه جوادالائمه(ع) ظهر امروز6 بهمن 1393 و بعد از تحمل ماه ها بیماری و سپری کردن در وضعیت کما دعوت حق را لبیک گفت.

روحش شاد و یادش گرامی باد.