مراسم اعلام رسمی اعطای مقام مشورتی سازمان ملل متحد به موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه (ع) عصر شنبه با حضور دکتر مهدی دانش معاون وزیر امور خارجه در محل این موسسه برگزار شد.

مراسم اعلام رسمی اعطای مقام مشورتی سازمان ملل متحد به موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه (ع) عصر شنبه با حضور دکتر مهدی دانش معاون وزیر امور خارجه در محل این موسسه برگزار شد.مراسم اعلام رسمی اعطای مقام مشورتی سازمان ملل متحد به موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه (ع) عصر شنبه با حضور دکتر مهدی دانش معاون وزیر امور خارجه در محل این موسسه برگزار شد.

  در این مراسم سه تن از معاونان استاندار، مدیرکل حوزه استاندار، فرماندار یزد، مشاور سلامت و تحول اداری استاندار، رئیس پارک علم و فناوری، مدیرکل بهزیستی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری، مدیرکل ورزش و جوانان، رئیس دانشگاه آزاد یزد، رئیس نمایندگی وزارت خارجه در یزد، یادگار عضو شورای شهر و جمعی از شخصیت های سیاسی فرهنگی یزد حضور داشتند.

 پس از حضور دکتر وحدت ریاست دانشگاه امام جواد(ع) در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و دفاع از طرح مذکور، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل با اعطای مقام مشورتی به موسسه جوادالائمه موافقت کرد. موسسه خیریه فرهنگی جوادالائمه (ع) از این پس بعنوان اولین موسسه غیر دولتی استان یزد این مجوز را دارد تا در کنفرانس های سازمان ملل زیر مجموعه شورای اقتصادی اجتماعی این سازمان حضور یابد، با NGOهای بین المللی ارتباط داشته باشد و به ارائه گزارش عملکرد خود در راستای اهداف سازمان ملل بپردازد.

این امکان همچنین برای موسسه جوادالائمه فراهم شده تا در زمینه های تخصصی نظیر آموزشی و اجتماعی و فرهنگی به ارائه بیانیه در سطوح بین المللی بپردازد.

 جوادالائمه (ع) پس از 5 سال پیگیری به این مقام نائل آمده است