مراسم اهدا جوایز در صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم


به گزارش روابط عمومی، مراسم اهدا جوایز که در صبحگاه دبیرستان پسرانه دوره دوم در تاریخ 3 بهمن با حضور مسئولین دفتر مرکزی در این مکان برگزار شد، به نفرات برتر در مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی هدایایی به همراه لوح تقدیر اهدا شد.