نمایش خبر نمایش خبر

مراسم بهره برداری از ساختمان موسسه آموزش عالی آزاد جواد برگزار شد

مراسم بهره برداری از ساختمان موسسه آموزش عالی آزاد جواد برگزار شدمراسم بهره برداری از ساختمان آموزش عالی امام جواد برگزار شد.

دراین مراسم  مهندس غلامعلی سفید،مهندس علی اکبر اولیاء،دکتر وحدت، دکتر بهجت و برخی از مسئولین موسسات مرتبط حضور یافتند.

بخشی از این موسسه با کمک خیر ارجمند حاج علی اصغر عطاریان به مرحله بهره برداری رسیده بود که در این مراسم از ایشان تجلیل به عمل آمد.