نمایش خبر نمایش خبر

مراسم تجلیل خیرین (جناب آقای کربلائیان)

مراسم تجلیل خیرین (جناب آقای کربلائیان) 

دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2 در تاریخ 30 آبان ماه میزبان خیر مدرسه ساز جناب آقای کربلایی بود.
برنامه ی این مدرسه با اجرای دانش آموزی در صف صبحگاهی شروع شد. مدیر آموزشگاه ضمن خیر مقدم از مدعوین از فعالیت های خیرمندانه این بزرگوار تقدیر و تشکر کرد.
جناب اقای سفید ضمن تشکر از دانش آموزان بابت همخوانی سرود و ورزش همگانی از بچه ها خواست تا به مناسبت سی سالگی جوادالائمه باید تلاش کنیم تا عیب هایمان را کاهش بدهیم و نقاط قوت مان را تقویت کنیم.
جناب اقای کربلایی اذعان کردند کار نیک تنها راهی است که بعد از حیات فرد نیز آثارش باقی می ماند و پدر من هم همیشه دوست داشتند تا نامشان جاودانه شود که به شکر خدا در راه خیر و نیکی به جا ماند.
در قسمتی از برنامه سرکار خانم دهقان به مرور خاطرات سی سال آموزش و روند پیشرفت مجتمع آموزشی پرداختند و خاطر نشان کردند کودکان باید در اولویت تمام امور قرار گیرند.
در نهایت حضار به تماشای کلیپ و روند پیشرفت این آموزشگاه نشستند.

دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه 2 در تاریخ 30 آبان ماه میزبان خیر مدرسه ساز جناب آقای کربلایی بود.
برنامه ی این مدرسه با اجرای دانش آموزی در صف صبحگاهی شروع شد. مدیر آموزشگاه ضمن خیر مقدم از مدعوین از فعالیت های خیرمندانه این بزرگوار تقدیر و تشکر کرد.
جناب اقای سفید ضمن تشکر از دانش آموزان بابت همخوانی سرود و ورزش همگانی از بچه ها خواست تا به مناسبت سی سالگی جوادالائمه باید تلاش کنیم تا عیب هایمان را کاهش بدهیم و نقاط قوت مان را تقویت کنیم.
جناب اقای کربلایی اذعان کردند کار نیک تنها راهی است که بعد از حیات فرد نیز آثارش باقی می ماند و پدر من هم همیشه دوست داشتند تا نامشان جاودانه شود که به شکر خدا در راه خیر و نیکی به جا ماند.
در قسمتی از برنامه سرکار خانم دهقان به مرور خاطرات سی سال آموزش و روند پیشرفت مجتمع آموزشی پرداختند و خاطر نشان کردند کودکان باید در اولویت تمام امور قرار گیرند.
در نهایت حضار به تماشای کلیپ و روند پیشرفت این آموزشگاه نشستند.