نمایش خبر نمایش خبر

مراسم تجلیل خیرین (مرحومه امینه رجبی)

مراسم تجلیل خیرین (مرحومه امینه رجبی)دبیرستان دخترانه دوره اول در تاریخ ۲۳ آبان ماه میزبان خیر مدرسه ساز خانواده مرحومه امینه رجبی بود.
مراسم با اجرای صبحگاه توسط دانش آموزان شروع شد و پس از سخنرانی مهندس سفید برای دانش آموزان از حضار دعوت شد تا به بازدید نمایشگاه کارهای دستی دانش آموزان بروند که گوشه ای از خاطرات آن مرحومه نیز برای نمایش جمع آوری شده بود.
پس از بازدید خیرین و مسئولین دفتر مرکزی از کارهای دستی به نمازخانه دعوت شدند و به تماشای عملکرد مدرسه و اقدامات انجام شده توسط خانواده رجبی پرداختند.
سپس مهندس سفید از خانواده مرحوم برای این کار نیک تشکر کردند و از ایشان خواستند تا همیشه کنار این مجموعه باشند تا از نظراتشان استفاده کنند.
در نهایت خانواده رجبی با اهدای گل، از حضار و معلمان این مدرسه تشکر کردند.