مراسم ترحیم حجت الاسلام سید علی محمد رکن الدینی برگزار می شود