مراسم تودیع خانم ناصری معاون پرورشی دبیرستان دخترانه برگزار شد


در تاریخ 22/7/93 مراسمی با عنوان تودیع همکارگرامی خانم ناصری (معاون پرورشی) باحضور آقای مهندس سفید، اقای حکاک زاده و میرزایی ، همکاران محترم و دانش آموزان برگزار گردید.
 در این مراسم سرکارخانم مبین مدیریت دبیرستان از عملکرد خانم ناصری تقدیروتشکرنمودند و اظهارداشتند که ایشان پرسابقه ترین همکارفرهنگی در این سالها بوده اند ( 20 سال ) . همچنین سخنرانی توسط مهندس سفید ایرادشد و در پایان به رسم یادبود هدیه ای به ایشان اهداء گردید.