نمایش خبر نمایش خبر

مراسم تودیع مدیر مالی سابق مجتمع

مراسم تودیع مدیر مالی سابق مجتمعمراسم تودیع مدیر مالی سابق مجتمع در روز سه شنبه 24 خردادماه برگزار شد. در این مراسم که با حضور مدیران مدارس برگزار شد از زحمات و تلاش های بیست و پنج ساله خانم زهرا عبدالرضا زاده در مجتمع تقدیر بعمل آمد. ایشان در زمستان 1400 بازنشست شد. در این مراسم مدیر عامل مجتمع و تعدادی از مدیران از محاسن و مراتب اخلاقی ایشان سخن گفتند.