مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد غفوری در قاب تصویر

مراسم خاکسپاری زنده یاد محمد غفوری در قاب تصویر