نمایش خبر نمایش خبر

مراسم سفره حضرت رقیه (س) دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یک

مراسم سفره حضرت رقیه (س) دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی، به مناسبت دهه آخر ماه صفر، مراسم معنوی سفره حضرت رقیه(س) باهمنوایی نوگلان دبستان دخترانه دوره اول ناحیه یک باحضور مسئولین مجتمع ووالدین دانش اموزان در تاریخ 24 آبان ماه برگزار گردید.