نمایش خبر نمایش خبر

مراسم 13 آبان توسط دانش آموزان دبستان پسرانه ناحیه 2 برگزار شد

مراسم 13 آبان توسط دانش آموزان دبستان پسرانه ناحیه 2 برگزار شدبه مناسبت روز دانش آموز در روز سیزدهم آبان ماه ، مراسم با شكوهی در این آموزشگاه با  حضور همكاران و دانش آموزان در مراسم صبحگاه و در زنگ تفریح در  حياط مدرسه برگزار گرديد.دانش آموزان با در دست داشتن پلاکارد های مخصوص ، يك صدا شعارهايی از قبيل "مرگ بر اسرائيل" "مرگ بر آمريكا"  و... را سر دادند و با زنده نمودن ياد فداكاری های هم نوعان خود در سال 1357، حماسه بزرگ اين روز را پاس داشتند. در پایان  هدایایی به رسم یادبود تقدیم دانش آموزان ممتاز  شد.

به مناسبت روز دانش آموز در روز سیزدهم آبان ماه ، مراسم با شكوهی در این آموزشگاه با  حضور همكاران و دانش آموزان در مراسم صبحگاه و در زنگ تفریح در  حياط مدرسه برگزار گرديد.دانش آموزان با در دست داشتن پلاکارد های مخصوص ، يك صدا شعارهايی از قبيل "مرگ بر اسرائيل" "مرگ بر آمريكا"  و... را سر دادند و با زنده نمودن ياد فداكاری های هم نوعان خود در سال 1357، حماسه بزرگ اين روز را پاس داشتند. در پایان  هدایایی به رسم یادبود تقدیم دانش آموزان ممتاز  شد.