نمایش خبر نمایش خبر

مسابقه کتابخوانی از گذر شبکه های اجتماعی

مسابقه کتابخوانی از گذر شبکه های اجتماعیبه گزارش روابط عمومی، در مراسمی با حضور مسئولین دفتر مرکزی از دانش آموزان کتابخوان برتر در دبستان دخترانه دوره اول ناحیه دو با اهدای جوایزی تجلیل شد.

گفتنی است آغاز این طرح با برگزاری مسابقه ی کتابخوانی در کلاس دوم سرکارخانم شریفی نژاد در یکی از شبکه های اجتماعی بود که ضمن فراگیری راه های استفاده صحیح از شبکه های اجتماعی، اوقات فراغت خود را با فعالیت مناسب پر نمودند.

 در این فعالیت موثر، بعضی ازدانش آموزان بیش از صد کتاب درتابستان گذشته مطالعه کردند.