نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئولين واحد فرهنگي اداره کل از فعاليت هاي فرهنگي،پرورشي دبيرستان بازديد کردند

مسئولين واحد فرهنگي اداره کل از فعاليت هاي فرهنگي،پرورشي دبيرستان بازديد کردنددر اين دبيرستان که آقايان فتحي(رئيس قرآن و نماز عترت اداره کل) و گلستاني فر (کارشناس قرآن اداره کل) و تقوايي(کارشناس عترت اداره کل) حضور داشتند .توسط مدير و معاون پرورشي گزارشي از فعاليت هاي پرورشي و قرآني و چگونگي برگزاري کلاسهاي قرآن و مسابقات قرآني ارائه شد و توسط مسئولين فعاليت ها و نمونه کارهاي انجام شده مورد بررسي قرار گرفت.

همچنين پيشنهاداتي در جهت پيشرفت وبهتربرگزار شدن اهداف فرهنگي وپرورشي و قرآني بيان نمودند و از طرح ها و ابتکارات اين دبيرستان که توسط خانم مبين ،مديريت اين دبيرستان مطرح گرديد بسيار استقبال کردند.