نمایش خبر نمایش خبر

نمایشگاه جابر بن حیان و نویسندگان کوچک در دبستان پسرانه ناحیه یک

نمایشگاه جابر بن حیان و نویسندگان کوچک در دبستان پسرانه ناحیه یکبه گزارش روابط عمومی نمایشگاه طرح جابر بن حیان به همراه  نمایشگاه عیدانه و نویسندگان کوچک در روز سه شنبه 04/02/97 با حضور مسئولین در دبستان پسرانه دوره اول و دوم ناحیه یک افتتاح شد.

در این نمایشگاه، در کنار ارائه طرح های دانش آموزی  جابر بن حیان، دانش آموزان فعالیت های نوروزی خود را در قالب طراحی کتابچه، نوشتن خاطرات، خلاصه نویسی کتاب داستان و ... در معرض دید عمومی قرار دادند.