نمایشگاه دست ساخته ها و فعالیت های دانش آموزی دبستان دخترانه دوره دوم ناحیه یک


به گزارش روابط عمومی، نمایشگاه دست ساخته ها و فعالیت های دانش آموزی که بازتاب اندیشه های خلاق دانش آموزان بود، در دبستان دخترانه دوره دوم با حضور مسئولان و والدین دانش آموزان در روزهای 21،22 و 23 اسفند ماه از ساعت 16:30 الی 18 برگزار گردید.