نمایش خبر نمایش خبر

نمایشگاه مهر و هنر افتتاح شد

نمایشگاه مهر و هنر افتتاح شد    راهنمایی دخترانه حضرت جوادالائمه(ع) با برپایی نمایشگاهی با موضوع مهر و هنر به استقبال مهر رفت. این نمایشگاه شامل غرفه های مختلفی از قبیل صنایع دستی و مطبوعات بود و توسط دانش آموزان این مرکز تهیه و در معرض نمایش قرار گرفت.

لازم به ذکر است مهندس غلامعلی سفید مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره موسسه حضرت جوادالائمه، محمد رضا حکاک زاده مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره مجتمع آموزشی و مهندس محمد حسن خورشیدنام قائم مقام موسسه جوادالائمه از این نمایشگاه بازدید به عمل آوردند.