نمایش خبر نمایش خبر

نهمین جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان پسرانه ناحیه1 برگزار شد

نهمین جشنواره دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در دبستان پسرانه ناحیه1 برگزار شدنهمین جشنواره فرهنگی هنری ورزشی دستهای کوچک اندیشه های بزرگ در آموزشگاه برگزار شد.

در جشنواره نهم همچون سالهای گذشته ضمن برپایی نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان هر کدام از دانش آموزان بر اساس مهارت و علاقه در کارگاه های زنده نیز توانمندیهای خود را در معرض دید اولیای خود قرار دادند.

لازم به ذکر است این جشنواره از روز دوشنبه 7 اردیبهشت آغاز شد و در روز چهارشنبه 9 اردیبهشت پایان یافت.