نمایش خبر نمایش خبر

هفدهمین کارگاه روانشناسی در آموزش عالی امام جواد(ع) برگزار شد (گزارش تصویری)

هفدهمین کارگاه روانشناسی در آموزش عالی امام جواد(ع) برگزار شد (گزارش تصویری)فدهمین کارگاه روانشناسی با عنوان وسواس با ارائه خانم یاوری برگزار گردید...

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی امام جواد (ع) یزد هفدهمین کارگاه روانشناسی با عنوان وسواس با ارائه خانم یاوری در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار گردید. در این کارگاه به تعریف مفهوم وسواس پرداخته شد. برخی تاثیرات وسواس بر زندگی افراد مورد بررسی قرار گرفت. انواع اختلالات وسواس ، سبب شناسی و برخی رویکردها و راههای درمانی مورد بحث قرار گرفت. همچنین از طریق پرسشنامه (مادزلی) و بیان نحوه نمره گذاری پرسشنامه، میزان وسواس دانشجویان شرکت کننده در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت.