همایش یادواره شهداء با عنوان شمیم بهشت در دبیرستان دخترانه برگزار می شود