نمایش خبر نمایش خبر

هیات امنا

هیات امنا


اسامی اعضای محترم هیأت امنا موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع)

ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمدصالح اولیاء
2 علی اکبر اولیا
3 علی ترابی اردکانی
4 عباس برهانی بهابادی
5 محمد رضا حکاک زاده
6 محمد حسن خورشیدنام
7 سید محمد دعایی
8 محمدرضا راستی
9 حسین ساعتچی
10 غلامعلی سفید
11 ابوالقاسم شعشعی
12 رضا شهسواری
13 مسعود فانیان
14 محمد مهدی فنایی
15 محمد علی وحدت
16 سید عباس آقا یزدانفر
17  
18  
19