نمایش خبر نمایش خبر

هیات امنا

هیات امنا


 

اسامی اعضای محترم هیأت امنا مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

محمد حسین ابدی

2

علی اکبر اولیا

3

محمد رضا حکاک زاده

4

محمد حسن خورشیدنام

5

سید محمد دعایی

6

محمود زارع مهرجردی

7

مظفر سالاری

8

غلامعلی سفید

9

ابوالقاسم شعشعی

10

احمد شهسواری

11

محمدرضا شهسواری

12

ونوس عامری

13

سید کاظم علوی

14

محمد حسین کریمی

15

سید جمیله مدرسی