نمایش خبر نمایش خبر

هیأت امنا

هیأت امنا


اسامی اعضای محترم هیأت امنا مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)

ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمد حسین ابدی
2 عباس بهجت
3 محمد رضا حکاک زاده
4 محمد حسن خورشیدنام
5 سید محمد دعایی
6

محمود زارع مهرجردی

7 غلامعلی سفید
8 ابوالقاسم شعشعی
9 احمد شهسواری
10 سید کاظم علوی لنگرودی
11 سمانه کوچک زاده
12 سید محسن گلدانساز
13 مهدی مهریزی طرقی
14 بی بی زهرا یزدانفر