نمایش خبر نمایش خبر

هیأت امنا

هیأت امنا


اسامی اعضای محترم هیأت امنا مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع)

ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمد حسین ابدی
2 علی اکبر اولیا
3 محمد رضا حکاک زاده
4 محمد حسن خورشیدنام
5 سید محمد دعایی
6

محمود زارع مهرجردی

7 مظفر سالاری
8 غلامعلی سفید
9 ابوالقاسم شعشعی
10 احمد شهسواری
11 محمدرضا شهسواری
12 ونوس عامری
13 سید کاظم علوی
14 محمد حسین کریمی
15 سید جمیله مدرسی