هیات مدیره

هیات مدیره


اعضای هیأت مدیره موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع)

ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
غلامعلی سفید
رئیس
2
محمد علی وحدت زاد
نائب رئیس
3
علی ترابی اردکانی
عضو اصلی
4
عباس بهجت
عضو اصلی
5
محمد رضا حکاک زاده
عضو اصلی
6
سید محسن گلدانساز
عضو اصلی
7
سید عباس آقا یزدانفر
عضو اصلی
8
سید محمد دعایی
عضو علی البدل
9
عاطفه نخ چین
دبیر