نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وزیر علوم، رییس دانشگاه امام جواد(ع) را به ریاست دانشگاه یزد منصوب کرد


ه گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد صالح اولیاء را به سمت ریاست دانشگاه یزد برگزید. دکتر اولیاء که در سالهای اخیر ریاست دانشگاه امام جواد یزد را بر عهده داشت دانشیار مهندسی صنایع است و در دانشگاههای صنعتی شریف و بیرمنگام انگلستان تحصیل کرده است.

دکتر رضا فرجی دانا در حکم خود خطاب به دکتر محمد صالح اولیاء آورده است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به عنوان سرپرست دانشگاه یزد منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند سبجان، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه یزد را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا نمایید.