نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

وزیر علوم، رییس دانشگاه امام جواد(ع) را به ریاست دانشگاه یزد منصوب کرد

وزیر علوم، رییس دانشگاه امام جواد(ع) را به ریاست دانشگاه یزد منصوب کرده گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر فرجی دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد صالح اولیاء را به سمت ریاست دانشگاه یزد برگزید. دکتر اولیاء که در سالهای اخیر ریاست دانشگاه امام جواد یزد را بر عهده داشت دانشیار مهندسی صنایع است و در دانشگاههای صنعتی شریف و بیرمنگام انگلستان تحصیل کرده است.

دکتر رضا فرجی دانا در حکم خود خطاب به دکتر محمد صالح اولیاء آورده است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و تجارب جنابعالی، به عنوان سرپرست دانشگاه یزد منصوب می شوید. امید است با توکل به خداوند سبجان، ماموریت و وظایف سرپرستی دانشگاه یزد را بر پایه قوانین، سیاست ها و برنامه های مصوب به انجام رسانید.

بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی، راهبردهای دولت تدبیر و امید و جلب همکاری دانشگاهیان و صاحب نظران، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری ایفا نمایید.