نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يوگاي كودكان در پایه اول دبستان دخترانه ناحیه2 اجرا شد

يوگاي كودكان در پایه اول دبستان دخترانه ناحیه2 اجرا شددر دنياي فعلي و زندگي پيرامون فرزندان ما، عوامل استرس زا و نگران كننده وجود دارد و اين باعث كم شدن نشاط و شادي كودكانه و افزايش نگراني ها و اضطراب در ميان اين عزيزان شده است.

اين عوامل شامل، بازي هاي رايانه اي پرهيجان و استرس زا، نگراني هاي خانوادگي يا مدرسه اي، ‌تماشاي زياد فيلم ها و برنامه هاي تلوزيوني و كامپيوتري و ... مي باشد. از آنجا كه شرايط بازي هاي پرتحرك و پرشور كم تر فراهم است بديهي است هركدام از اين موارد مي تواند از تمركز، شادابي، آرامش روحي و در نتيجه اعتماد به نفس بچه ها ي ما بكاهد.

در اين راستا و براي اين اشكالات تصميم گرفتيم تا با برنامه يوگاي كودكان (ورزش ذهن وجسم) تعادلي (هرچند مختصر) بين جسم و ذهن آنان ايجاد كنيم تا بتوانند بازمينه اي بهتر و شرايطي مساعدتر به يادگيري و تحصيل بپردازد. همچنين با ذهني باز و پوياتر آموخته هاي خود را عميق­تر نمايند.

اين بار غنچه هاي نوشكفته كلاس اول شبنم، هر صبح بعد از چند حركت كششي و تعادلي، ذهن خود را پرواز مي دهند و با چشماني بسته به خلق تصاوير ذهني اقدام مي كنند. كه اين باعث آرام بخشي ذهن، تمركز و خلاقيت بيشتر، اعتماد به نفس بالاتر و تعادل بين نيكره­ي راست و چپ مغز و نهايتا به داشتن شادي و روحيه ي بهتر مي انجامد.

آن چه طي چند ماه گذشته كه اين برنامه اجرا شده شاهد آن بوده ايم احساس شادابي روزانه، يادگيري، استفاده­ي بهتر از ذهن خود،‌ افزايش حس توانمندي بيش از گذشته و نيز خودباوري در بچه­هاست كه همين مسئله مشوق ما در ادامه دادن اين برنامه بوده است.