نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

يوگاي كودكان در پایه اول دبستان دخترانه ناحیه2 اجرا شد


در دنياي فعلي و زندگي پيرامون فرزندان ما، عوامل استرس زا و نگران كننده وجود دارد و اين باعث كم شدن نشاط و شادي كودكانه و افزايش نگراني ها و اضطراب در ميان اين عزيزان شده است.

اين عوامل شامل، بازي هاي رايانه اي پرهيجان و استرس زا، نگراني هاي خانوادگي يا مدرسه اي، ‌تماشاي زياد فيلم ها و برنامه هاي تلوزيوني و كامپيوتري و ... مي باشد. از آنجا كه شرايط بازي هاي پرتحرك و پرشور كم تر فراهم است بديهي است هركدام از اين موارد مي تواند از تمركز، شادابي، آرامش روحي و در نتيجه اعتماد به نفس بچه ها ي ما بكاهد.

در اين راستا و براي اين اشكالات تصميم گرفتيم تا با برنامه يوگاي كودكان (ورزش ذهن وجسم) تعادلي (هرچند مختصر) بين جسم و ذهن آنان ايجاد كنيم تا بتوانند بازمينه اي بهتر و شرايطي مساعدتر به يادگيري و تحصيل بپردازد. همچنين با ذهني باز و پوياتر آموخته هاي خود را عميق­تر نمايند.

اين بار غنچه هاي نوشكفته كلاس اول شبنم، هر صبح بعد از چند حركت كششي و تعادلي، ذهن خود را پرواز مي دهند و با چشماني بسته به خلق تصاوير ذهني اقدام مي كنند. كه اين باعث آرام بخشي ذهن، تمركز و خلاقيت بيشتر، اعتماد به نفس بالاتر و تعادل بين نيكره­ي راست و چپ مغز و نهايتا به داشتن شادي و روحيه ي بهتر مي انجامد.

آن چه طي چند ماه گذشته كه اين برنامه اجرا شده شاهد آن بوده ايم احساس شادابي روزانه، يادگيري، استفاده­ي بهتر از ذهن خود،‌ افزايش حس توانمندي بيش از گذشته و نيز خودباوري در بچه­هاست كه همين مسئله مشوق ما در ادامه دادن اين برنامه بوده است.