پنجمین دوره درس پژوهی در مدارس مجتمع آموزشی حضرت جودالائمه (ع)

پنجمین دوره درس پژوهی در مدارس مجتمع آموزشی حضرت جودالائمه (ع)به گزارش روابط عمومی، جلسات درس پژوهی مقطع پیش دبستانی و ابتدایی دوره اول و دوم  نواحی یک و دو، از 28 خرداد لغایت31 خرداد با حضورآقای گلدانساز و کلیه مسئولین دفتر مرکزی و مدیران مدارس و مربیان مجری درس پژوهی  در مدارس پیش دبستانی و ابتدایی برای پنجمین سال متمادی برگزار گردید.

 درس پژوهی در واقع یک روش پژوهشی، مشارکتی معلمان در کلاس درس است که از آن به عنوان روشی موثر برای بهسازی سازمانی و مدرسه یادگیرنده می توان نام برد. معلمان در طراحی، اجرا و ارزیابی فرصت می یابند با یکدیگر همکاری، هم یاری و مشارکت کنند تا به شیوه مناسب و مطلوب و کارامد در تدریس یک درس یا فعالیت های پرورشی، هنری، تربیت بدنی و ... دست یابند.

لازم به ذکر است، موضوعات درس پژوهی مدارس به شرح زیر بود:

دوستي با كتاب / ايجاد انگيزه صبحانه خوردن در نوآموزان و اهميت صبحانه / آموزش رديف و ستون/پرورش دقت ديداري / اندازه گيري و به دست آوردن زمان قبل و بعد با كمك نمودار زمان/ تاثير يادگيري مشاركتي در كاهش استرس درس علوم چهارم/ راه هاي افزايش و تقويت اعتماد به نفس در دانش آموزان/صداقت/ راه هاي نوشتن املا به روش هاي مختلف/دقت شنيداري/آموزش افراز عدد 10 / راه هاي كاهش استرس دانش آموزان در ارزشيابي/ تقويت روحيه مسئوليت پذيري در دانش آموزان/ توزيع پذيري ضرب  نسبت به جمع/ بررسي و رفع مشكلات ديكته نويسي دانش آموزان/ تدريس زمان آينده و بيان صحيح جمله با كاربرد درست فعل  و فاعل/ راهكارهاي تقويت املا با روش هاي مختلف/زمان آينده/ توانمند سازي معلم و دانش آموز از طريق ايفاي نقش در گروه با توجه به تفاوت هاي فردي / افزايش علاقه مندي دانش آموزان به درس قرآن/ ارائه راهكارهايي جهت افزايش هوش هيجاني در دانش آموزان/جمع و تفريق اعداد مخلوط / راهكارهايي جهت افزايش علاقه مندي دانش آموزان به مقوله نماز/ ارائه راهكارهايي جهت تقويت بنيه درسي دانش آموزان ديرآموز / تاثير فضاها و محيط آموزشي در يادگيري