پنجمین دوره درس پژوهی در مدارس مجتمع آموزشی حضرت جودالائمه (ع)


به گزارش روابط عمومی، جلسات درس پژوهی مقطع پیش دبستانی و ابتدایی دوره اول و دوم  نواحی یک و دو، از 28 خرداد لغایت31 خرداد با حضورآقای گلدانساز و کلیه مسئولین دفتر مرکزی و مدیران مدارس و مربیان مجری درس پژوهی  در مدارس پیش دبستانی و ابتدایی برای پنجمین سال متمادی برگزار گردید.

 درس پژوهی در واقع یک روش پژوهشی، مشارکتی معلمان در کلاس درس است که از آن به عنوان روشی موثر برای بهسازی سازمانی و مدرسه یادگیرنده می توان نام برد. معلمان در طراحی، اجرا و ارزیابی فرصت می یابند با یکدیگر همکاری، هم یاری و مشارکت کنند تا به شیوه مناسب و مطلوب و کارامد در تدریس یک درس یا فعالیت های پرورشی، هنری، تربیت بدنی و ... دست یابند.

لازم به ذکر است، موضوعات درس پژوهی مدارس به شرح زیر بود:

دوستي با كتاب / ايجاد انگيزه صبحانه خوردن در نوآموزان و اهميت صبحانه / آموزش رديف و ستون/پرورش دقت ديداري / اندازه گيري و به دست آوردن زمان قبل و بعد با كمك نمودار زمان/ تاثير يادگيري مشاركتي در كاهش استرس درس علوم چهارم/ راه هاي افزايش و تقويت اعتماد به نفس در دانش آموزان/صداقت/ راه هاي نوشتن املا به روش هاي مختلف/دقت شنيداري/آموزش افراز عدد 10 / راه هاي كاهش استرس دانش آموزان در ارزشيابي/ تقويت روحيه مسئوليت پذيري در دانش آموزان/ توزيع پذيري ضرب  نسبت به جمع/ بررسي و رفع مشكلات ديكته نويسي دانش آموزان/ تدريس زمان آينده و بيان صحيح جمله با كاربرد درست فعل  و فاعل/ راهكارهاي تقويت املا با روش هاي مختلف/زمان آينده/ توانمند سازي معلم و دانش آموز از طريق ايفاي نقش در گروه با توجه به تفاوت هاي فردي / افزايش علاقه مندي دانش آموزان به درس قرآن/ ارائه راهكارهايي جهت افزايش هوش هيجاني در دانش آموزان/جمع و تفريق اعداد مخلوط / راهكارهايي جهت افزايش علاقه مندي دانش آموزان به مقوله نماز/ ارائه راهكارهايي جهت تقويت بنيه درسي دانش آموزان ديرآموز / تاثير فضاها و محيط آموزشي در يادگيري