کارگاه نقاشي خط با مشارکت اداره فرهنگ وارشاد اسلامي در دانشگاه امام جواد برگزار شد


دانشگاه امام جواد ميزبان اساتيد، دانش آموزان و هنر جويان رشته گرافيک استان شد.

به گزارش روابط عمومي کارگاه وهمايش سه روزه  نقاشي خط که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد در سه روز متوالي 6، 7 و 8 بهمن ماه در محل دانشگاه امام جواد به کارخود ادامه داد.
اين کارگاه که توسط اساتيد برجسته نقاشي خط برگزار شد از استقبال خوب دانش آموزان و هنرجویان هنرستانهای سطح استان برخوردار بود برنامه های این سه روز در قالب همایش و سخنرانی، کارگاه های آموزشی بود که تا عصر روز جمعه به کار خود پایان داد.