کارگاه نقاشي خط با مشارکت اداره فرهنگ وارشاد اسلامي در دانشگاه امام جواد برگزار شد

کارگاه نقاشي خط با مشارکت اداره فرهنگ وارشاد اسلامي در دانشگاه امام جواد برگزار شددانشگاه امام جواد ميزبان اساتيد، دانش آموزان و هنر جويان رشته گرافيک استان شد.

به گزارش روابط عمومي کارگاه وهمايش سه روزه  نقاشي خط که توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي برگزار شد در سه روز متوالي 6، 7 و 8 بهمن ماه در محل دانشگاه امام جواد به کارخود ادامه داد.
اين کارگاه که توسط اساتيد برجسته نقاشي خط برگزار شد از استقبال خوب دانش آموزان و هنرجویان هنرستانهای سطح استان برخوردار بود برنامه های این سه روز در قالب همایش و سخنرانی، کارگاه های آموزشی بود که تا عصر روز جمعه به کار خود پایان داد.