نمایش خبر نمایش خبر

کسب رتبه اول در رشته ربات آتش نشان

کسب رتبه اول در رشته ربات آتش نشانکسب رتبه برتر در سیزدهمین دوره مسابقات ابتکارات و نوآوری دانش آموزی و کسب رتبه اول در رشته ربات آتش نشان توسط دانش آموز«امیرحسین قادری پایه اول»