کسب عنوان قهرمانی برای دانش آموز دبستان دخترانه ناحیه2 در رشته شطرنج


مهرنوش مفیدی مقام قهرمان قهرمانان در رشته شطرنج را کسب نمود.

 

 

 

مونا حکیمیان مقام اول استان در رشته کاراته را کسب کرد.