نمایش خبر نمایش خبر

کسب مقام اول کشور توسط دانش آموز دبستان پسرانه ناحیه 1 در مسابقات علمی بسیح

کسب مقام اول کشور توسط دانش آموز دبستان پسرانه ناحیه 1 در مسابقات علمی بسیحکسب مقام اول کشوری مسابقات علمی بسیج توسط دانش آموز محسن رفیع زاده کلاس پنجم و مقام های برتر توسط دیگر دانش آموزان، که توسط مسئولین محترم بسیج اداره کل و ناحیه مورد تشویق و اهداء جایزه نفیس در حضور دانش آموزان قرار گرفتند.
در انتهای این مراسم از مدیریت آموزشگاه نیز تقدیر شد.