نمایش خبر نمایش خبر

کلاس آموزشی دکتر گلزاری در دفتر مرکزی مجتمع آموزشی برگزار شد

کلاس آموزشی دکتر گلزاری در دفتر مرکزی مجتمع آموزشی برگزار شددبیر ستاد ملی ساماندهی امور جوانان اظهار داشت در منابع دینی ما سخنان ارزنده ای وجود دارد که برای معلمین بسیار ارزشمند و کاربردی است.

دکتر محمود گلزاری در جمع مسئولین،مدیران و معلمین مجتمع آموزشی جوادالائمه(ع) با اشاره به آیه 8 سوره اعراف اظهار داشت:میتوان به این نتیجه زیبا رسید که معلمین ما باید ابر باشند و بر وجود نازنین دانش آموزان ببارند ولی شرط آن اینست که اگر می خواهیم موثر باشیم باید مثل ابر ثقال بباریم.

وی ادامه داد:معلمین دارای علم سرشار، مثل ابر پربار که زمین مرده را زنده می کند باید استعداد های پنهان دانش آموزان را شکوفا نمایند.

مشاور اسبق وزیر فرهنگ و ارشاد نقاط برجسته معلمین را چنین برشمرد:1-توانایی علمی 2-خصوصیات شخصیتی 3- روش تدریس

محمود گلزاری در پایان اظهار داشت علم معلمین با وقار،حلم و تواضع زینت پیدا میکند و والدین در باید به معلمین اعتماد پیدا کنند.