نمایش خبر نمایش خبر

کودکان پیش دبستانی خجالتی با مشکلات آموزشی روبه‎رو می‎شوند

کودکان پیش دبستانی خجالتی با مشکلات آموزشی روبه‎رو می‎شوند    آیا کودکان خجالتی در مدرسه یا پیش دبستانی کمتر پیشرفت میکنند؟ این موضوعی است که گروهی از دانشمندان به تازگی به بررسی آن پرداختهاند. بسیاری از پدر و مادرهایی که کودکان پرجنب و جوش و پرحرف دارند، نگرانند که کودکشان با گام گذاشتن به پیش دبستانی، در سازگار شدن با محیط دچار مشکل شود و نتواند تجربه آموزشی خوبی داشته باشد.

نتیجه یک پژوهش جدید در دانشگاه میامی آمریکا، نشان می دهد که کودکان بیش از اندازه خجالتی، بیشتر با خطر موفق نبودن در مدرسه روبهرو هستند تا همسالان پرحرف و پر جنب و جوش خود. دستآورد این پژوهشگران نشان میدهد که کودکان خجالتی، با کمترین مهارتهای آکادمیک سال پیش دبستانی خود را آغاز میکنند و با کندترین روند به رشد مهارتهای خود میپردازند.

این پژوهش یکی از نخستین بررسیها بر روی رشد اجتماعی و آکادمیک کودکان در دوران پیش دبستانی است. نتیجه این پژوهش به شکل آن لاین در نشریه روانشناسی مدرسه منتشر شده است. ربکا بولوتسکی، پروفسور همکار در دانشکده هنر و علوم دانشگاه میامی و یکی از دست اندرکاران این پژوهش میگوید: پدر و مادرها میخواهند که فرزندشان برای ورود به مهدکودک آماده باشد و با حروف الفبا و حساب آشنا شود. درحالی که آنها باید بدانند آماده بودن کودک از نظر مهارتهای احساسی و اجتماعی برای گام گذاشتن به پیش دبستانی بسیار اهمیت دارد.

این دانشمندان بر این باورند که کودکان خجالتی در برقراری ارتباط و همکاری در فعالیتها و بنابراین در یادگیری با دشواری روبه رو میشوند. این کودکان به نادیده گرفته شدن در کلاس گرایش دارند و بنابراین توجه کمتری را از سوی آموزگار دریافت خواهند کرد. آنها در فعالیتهای گروهی کلاس شرکت نمیکنند و بنابراین یادگیریشان با مشکل روبهرو میشود.

در این پژوهش هم چنین نتیجه گرفته شده که کودکان پرجنب و جوش و پرحرف بیشتر توجه آموزگار را به خود جلب میکنند و بنابراین از روشهای آموزشی مناسب خودشان نیز بهره میبرند. بولوتسکی میگوید: "تاکنون روشهای آموزشی بسیاری برای کار با کودکان پر سر و صدا و فعال به آموزگاران پیشنهاد شده است. بنابراین کودکان خجالتی، با شانس بیشتری برای نادیده گرفته شدن در کلاس روبهرو هستند." او ابراز امیدواری کرده که نتیجه این پژوهش برنامهریزان آموزشی را تشویق کند تا روشهای مناسبی برای کار با کودکانی که به توجه ویژه و بیشتری نیاز دارند به آموزگاران آموزش داده شود. این مسئله به ویژه درباره آموزش کودکان پیش دبستانی از اهمیت برخوردار است.