نمایش خبر نمایش خبر

گرامیداشت روز درختکاری

گرامیداشت روز درختکاریبه گزارش روابط عمومی مجتمع، به مناسبت گرامیداشت روز درختکاری و با هدف آشنایی دانش آموزان با کاشت نهال و نگه داری از گیاهان، فعالیتهایی با محوریت دانش آموزان در این خصوص در مدارس انجام شد.