گزارش تصویری از مراسم بازگشایی واحدهای مختلف مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) از تاریخ 96/06/25 تا 96/07/01

گزارش تصویری از مراسم بازگشایی واحدهای مختلف مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) از تاریخ 96/06/25 تا 96/07/01 

گزارش تصویری از مراسم بازگشایی واحدهای مختلف مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه (ع) از تاریخ 96/06/25 تا 96/07/01