نمایش خبر نمایش خبر

یافتن هویت واقعی انسان از طریق انسان شناسی امکان پذیر است

یافتن هویت واقعی انسان از طریق انسان شناسی امکان پذیر استعضو هیأت علمی دانشگاه یزد گفت:یافتن هویت واقعی انسان از طریق انسان شناسی ممکن خواهد بود.

 

دکتر جلیل بهارستان در سومین جلسه از کلاسهای فلسفه تعلیم و تربیت در محل موسسه جوادالائمه اظهار داشت:انسان از ریشه نسیان است و فراموشکار.فاز مثبت آن این است که انسان سختی ها و خاطرات ناخوشایند را فراموش می کند.

 

وی افزود:بعد منفی نسیان که بسیار مهم است این است که نقش اصلی که به او محول شده را فراموش کرده است همانطور که خداوند در آیه 115 سوره طه می فرماید: آنچه از انسان پیمان  گرفته ایم را فرموش کرده است.

 

این پژوهشگر با تاکید بر ضرورت انسان شناسی افزود:هدف از انسان شناسی ایجاد فرصت و فراهم ساختن زمینه هایی است  که استعداد ها و توانایی های انسان در ابعاد مختلف را متجلی کند و در نهایت سعادت و کمال نهایی انسان محقق شود.

 

بهارستان  در جمع مدیران مدارس،معاونین پرورشی و مسئولین موسسه جوادالائمه گفت:انسان شناسی انواع مختلفی دارد که می توان به انسان شناسی تجربی ، زیستی ،فلسفی،عرفانی،دینی قرآنی و انسان شناسی خرد و کلان اشاره کرد.

 

وی در پایان اظهار داشت:دانا هر چه بداند بیشتر می فهمد که نمیداند و انسان جاهل فکر می کند که می داند و در این صورت مغرور خواهد شد.