هیأت امنا هیأت امنا

اسامی اعضای محترم هیأت امنا موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع)

ردیف نام و نام خانوادگی
1 محمدصالح اولیاء
2 مریم احترامی
3 علی ترابی اردکانی
4 منیره حسین پور
5 محمد رضا حکاک زاده
6 محمد حسن خورشیدنام
7 سید محمد دعایی
8 محمدرضا راستی
9 حسین ساعتچی
10 غلامعلی سفید
11 ابوالقاسم شعشعی
12 رضا شهسواری
13 حسن عهدی
14 مسعود فانیان
15 محمد مهدی فنایی 
16 سید محسن گلدانساز
17 آیت ا... محمد رضا ناصری
18 محمد علی وحدت زاد
19 سید عباس آقا یزدانفر