با بازداشت سخنران میهمان مراسم لغو شد

با بازداشت سخنران میهمان مراسم لغو شدبا بازداشت موقت سخنران میهمان موسسه آموزش عالی امام جواد،از سخنرانی آیت الله مرتضوی ممانعت به عمل آمد و برنامه از پیش تعیین شده لغو شد.

پیش از فرا رسیدن زمان اعلام شده سخنرانی این روحانی و عالم دینی ، ماموران نظامی امنیتی با مراجعه به منزل میزبان، نامبرده را تا ساعتی بازداشت کرده و سپس وی را آزاد کردند.

هنوز از واکنش مسئولان استان در مورد این اتفاق ، خبری در دسترس نیست.